Floristické akcie

Floristické akcie


Neoddeliteľnou tradíciou našej spoločnosti sa stali pravidelné floristické show, ktoré sú tematicky zamerané a získali si veľkú obľubu u odbornej foristickej verejnosti, o čom svedčí aj ich veľká návštevnosť. Ich cieľom je informovať o nových trendoch, prakticky ich predviesť a poskytnúť ľuďom, pre ktorých kvety znamenajú ich každodenný život, priestor na spoločenské stretnutie.Farba roka 2018 je Ultra Violet, farba vesmíru aj kvetov, ktorá vyjadruje komplexnosť a rozjímanie.Fialová vo všeobecnosti symbolizuje mier, pokoru, tajomstvo, duchovno a kreativitu. Vyhľadávajú ju najmä citliví a starší ľudia. Znázorňuje rovnováhu a v minulosti bola farbou kráľovskej hodnosti. Dnes ju nosia kresťania ako náhradu za smútočnú čiernu farbu.