Floristické akcie

Floristické akcie

Neoddeliteľnou tradíciou našej spoločnosti sa stali pravidelné floristické show, ktoré sú tematicky zamerané a získali si veľkú obľubu u odbornej foristickej verejnosti, o čom svedčí aj ich veľká návštevnosť. Ich cieľom je informovať o nových trendoch, prakticky ich predviesť a poskytnúť ľuďom, pre ktorých kvety znamenajú ich každodenný život, priestor na spoločenské stretnutie.