Menu
Košík

E-shop pre veľkoobchod

Registrácia

Nakupovanie tovaru v našej predajni môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby – podnikatelia, za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Na registráciu sa musí osobne dostaviť konateľ firmy alebo majiteľ živnostenského oprávnenia. Iná osoba sa môže dostaviť na registráciu iba ak má splnomocnenie konateľom alebo majiteľom živnosti. Je potrebné predložiť kópiu výpisu z Obchodného registra alebo kópiu živnostenského listu alebo Osvedčenia o živnostenskom oprávnení, občiansky preukaz a DIČ. Novému zákazníkovi je vystavená zákaznícka karta, ktorá je neprenosná. Zákazníkovi je možné vystaviť viac zákazníckych kariet v prípade, že vlastní viac prevádzok. Na jednu zákaznícku kartu môžu vstúpiť 2 osoby. Vstúpiť do predajne a uskutočniť nákup je možné len po načítaní EAN kódu na  zákazníckej karte (pri vstupných dverách a pri pokladni)Prosíme zákazníkov aby si neskenovali čiarový kód z kartičky do smartphonov, ale aby ich nosili zo sebou-Ďakujeme za porozumenie.


V prípade straty, alebo  krádeže karty, je zákazník povinný informovať spol. Curel o danej skutočnosti v čo najkratšom čase. Spol. Curel je povinná zablokovať starú kartu. Na základe žiadosti zákazníka, môže vydať bezplatne novú zákaznícku kartu s iným EAN kódom. Vlastníkom karty zostáva spol. CUREL, ktorá má právo za dohodnutých podmienok použitie zákazníckej karty zablokovať, alebo ju zákazníkovi odobrať.


Pre bližšie informácie prosím kontaktujte oddelenie marketingu: 0905 414 365
Registrácia prebieha v pracovných dňoch od 9.00-15.30


Prístup iba pre registrovaných zákazníkov so živnosťou v obore. Prihlasovacie údaje Vám budú vygenerované až následne po osobnej registrácii. Registrácia zákazníkov prebieha na oddelení marketingu pri vstupe na prevádzku. Za správu e-shopu zodpovedá oddelenie rezaných kvetov, kde Vám budú zároveň poskytnuté všetky údaje k obsluhe e-shopu.

Internetové obchody CUREL pre veľkoobchod: