E-shop

Prístup iba pre registrovaných zákazníkov so živnosťou v obore. Prihlasovacie údaje Vám budú vygenerované až následne po osobnej registrácii. Registrácia zákazníkov prebieha na oddelení marketingu pri vstupe na prevádzku. Za správu e-shopu zodpovedá oddelenie rezaných kvetov, kde Vám budú zároveň poskytnuté všetky údaje k obsluhe e-shopu.